ESO2


Cursos disponibles

Alemany 2n ESO

 • Professor: Esther Berzal Cerezo

Anglès 2n ESO

 • Professor: Marga Alegre Juan

Castellà 2n ESO

 • Professor: Marta Rodriguez

Català 2n ESO

 • Professor: Jordi Carbonell

Educació Física 2n ESO

 • Professor: Francisco Varo

Entorn Personal d'Aprenentatge 2n ESO

Per poder entrar en aquest curs s'ha d'estar enregistrat.
 • Professor: Xabier Miranda Pardeiro

Física i Química de 2n

 • Professor: Marta Ara

Matemàtiques 2n ESO ( Professora Carmen Caminals )

Per poder entrar en aquest curs s'ha de posar la clau.
 • Professor: Carmen Caminals

Matemàtiques 2n ESO ( Professora Clara Díaz )

Per poder entrar en aquest curs s'ha de posar la clau.
 • Professor: Joel Via

Matemàtiques 2n ESO (Professor Carlos Martínez)

 • Professor: Lídia Iglesias Gómez
 • Professor: Carlos Martínez
 • Professor: Mercè Puxant

Optativa d'informàtica 2n ESO

Per poder entrar en aquesta matèria ho heu d'indicar al vostre perfil.
 • Professor: Xabier Miranda Pardeiro

Optativa de Matemàtiques 2n ESO

Optativa de Matemàtiques 2n ESO
 • Professor: Carlos Martínez
 • Professor: Mercè Puxant

Plàstica 2n ESO

Plàstica 2n ESO
 • Professor: Toni Barranco

Religió 2n ESO

 • Professor: Joel Via

Socials 2n ESO

 • Professor: Rosa Guillén

Tecnologia 2n ESO

Per poder entrar en aquest curs s'ha d'estar enregistrat.
 • Professor: Xabier Miranda Pardeiro

Treball de Síntesi 2n ESO

Organització Treball de síntesi 2n ESO
 • Professor: Lídia Iglesias Gómez
 • Professor: Joel Via

Tutoria 2n ESO

 • Professor: Joel Via

Tutoria 2n ESO A

 • Professor: Carlos Martínez
 • Professor: Mercè Puxant

Anglès 2n ESO (Nou)

 • Professor: Marga Alegre Juan