ESO2

Cursos disponibles

Alemany 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Esther Berzal Cerezo

Anglès 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Marga Alegre
 • Professor: Alba Prieto

Castellà 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Marta Rodriguez

Català 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Jordi Carbonell

Educació Física 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Francisco Varo

Entorn Personal d'Aprenentatge 2n ESO

Categoria: ESO2

Per poder entrar en aquest curs s'ha d'estar enregistrat.
 • Professor: XaBier Miranda Pardeiro

Física i Química de 2n

Categoria: ESO2
 • Professor: Marta Ara

Matemàtiques 2n ESO ( Professora Carmen Caminals )

Categoria: ESO2

Per poder entrar en aquest curs s'ha de posar la clau.
 • Professor: Carmen Caminals

Matemàtiques 2n ESO (Professor Carlos Martínez)

Categoria: ESO2
 • Professor: Carlos Martínez
 • Professor: Arnau Murillo

Matemàtiques 2n ESO ( Joan Cot)

Categoria: ESO2

Per poder entrar en aquest curs s'ha de posar la clau.
 • Professor: Joan Cot Babot

Optativa d'informàtica 2n ESO

Categoria: ESO2

Per poder entrar en aquesta matèria ho heu d'indicar al vostre perfil.
 • Professor: XaBier Miranda Pardeiro

Optativa de Matemàtiques 2n ESO

Categoria: ESO2

Optativa de Matemàtiques 2n ESO
 • Professor: Joan Cot Babot
 • Professor: Natàlia Subirà Bosque

Plàstica 2n ESO

Categoria: ESO2

Plàstica 2n ESO
 • Professor: Toni Barranco

Religió 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Esther Berzal Cerezo

Socials 2n ESO

Categoria: ESO2
 • Professor: Rosa Guillen

Tecnologia 2n ESO

Categoria: ESO2

Per poder entrar en aquest curs s'ha d'estar enregistrat.
 • Professor: XaBier Miranda Pardeiro

Treball de Síntesi 2n ESO

Categoria: ESO2

Organització Treball de síntesi 2n ESO

Tutoria 2n ESO A

Categoria: ESO2
 • Professor: Jordi Carbonell

Tutoria 2n ESO B

Categoria: ESO2
 • Professor: Natàlia Subirà Bosque