Per poder entrar en aquest curs s'ha de posar la clau.